Profiel
Met twintig jaar ervaring in de audit en vijf in het bedrijfsleven beschik ik over gedegen kennis over het opzetten en beheersen van processen en het opstellen van begrotingen en rapportages en ben ik accuraat en discreet. Ik kan zowel individueel als in teamverband uitstekend functioneren. Mijn theoretische kennis op financieel en fiscaal vlak is volledig up-to-date.

 
Werkervaring

Interim Finance Director EMEA, Blackbox International

Huidige opdracht (verwachte einddatum 3 mei 2023)

Verantwoordelijk voor het tijdelijk waarnemen van de finance director EMEA functie tijdens transitie naar een vaste invulling van die functie. Verantwoordelijk voor het afronden van audits van voorgaande jaren, maand- en jaarafsluitingen in IFRS, Dutch GAAP en US GAAP, coachen en aansturen van vier teamleden in Nederland en het shared service center in India, werving en selectie van GL accountants in Nederland, transitie naar nieuwe ERP- en consolidatiesoftware.

Interim Reporting Manager, Nationale Nederlanden

Oktober 2022 – Februari 2023

Verantwoordelijk voor opstellen van de schadejaarrekening en implementatie IFRS 9 en IFRS 17

Interim Accounting Specialist, TotalEnergiestal

April 2022 – Oktober 2022

 • Als Senior Officer General Accounting ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van de maandafsluitingen van de groep. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor het verzamelen van geconsolideerde cijfers en het opstellen van de kwartaalafsluitingen en de jaarrekening van de groep. En de kwartaalrapportage aan het hoofdkantoor in Parijs. Ik adviseer over de efficiëntie, doelmatigheid en betrouwbaarheid van de administratieve procedures en processen. Tot slot figureer ik als vraagbaak en eerste aanspreekpunt voor mijn directe accounting collega’s zowel intern als extern.

  Concreet bestaan mijn taken uit:
 • Opstellen van het jaarverslag van de groep(smaatschappijen);
 • Opstellen van de driemaandelijkse CAP-cijfers aan de Company;
 • Nauwkeurige en transparante netto boekwaarde van de vaste activa;
 • Nauwkeurig en transparant bedrag van de afschrijvingen;
 • Zorgdragen voor de volledigheid van het dossier over de balansrekeningen, inzicht in de overlopende posten, voorzieningen en geschillen;
 • Essentiële taken als gevolg van de verplichting tot het indienen van de jaarrekening en de verplichte groepsverslaglegging;
 • Toezicht houden op het investeringsregistratieproces in de financiële administratie; signaleren (bijv. afwijkingen van de begroting) en het initiëren van acties die door de betrokken diensten moeten worden uitgevoerd;
 • Zorgen voor een tijdige en nauwkeurige registratie van beleggingen in overeenstemming met de boekhoudregels.
 • Implementatie van IFRS 16 Group Policies

CFO, The Data Agency, Nieuwegein

juli 2017 — december 2021

 • Als lid van een driekoppige holdingdirectie eindverantwoordelijk voor de financiële portefeuille
 • Geef leiding aan een team van zes finance-medewerkers. Bij de groep zijn ongeveer 120 personeelsleden werkzaam bij tien vennootschappen in de Benelux;
 • Verzorgen van de complexere consolidatiecorrecties en op het opstellen en analyseren van de interne managementinformatie ten behoeve van de overige directieleden;
 • Verzorgen van de financiële rapportages en presentaties aan Raad van Commissarissen en banken;
 • Opstellen van de begrotingen en gedurende het jaar de latest estimates in samenspraak met de overige directieleden en de business unit managers;
 • Complete financiële begeleiding van carve-out van IM tot en met closing, inclusief financiële, fiscale en juridische due diligences
 • Uitvoeren van bedrijfsbrede cost control – bewaken voortgang actuals versus budget en actuals versus latest estimates, analyseren verschillen en identificeren en uitvoeren van geïdentificeerde efficiencyslagen
 • Bewaken van een adequate interne administratieve organisatie en interne beheersing;
 • Ruime ervaring met Exact Globe en Microsoft Dynamics, globale ervaring met SAP.

Senior audit manager, Horlings, Amsterdam

december 1999 — juli 2017

 • In december 1999 begonnen als beginnend assistent-accountant en uiteindelijk in 2006 gepromoveerd tot senior audit manager;
 • In deze functie eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de grote wettelijke controles van het accountantskantoor, direct functionerend onder de partner;

Branche-ervaring in de non-profitsector, zorgverlening, productie, projectorganisaties en handel.